ญี่ปุ่นประกาศเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแบบกรุ๊ปทัวร์ หลังโควิดระบาดทำให้ต้องปิดประเทศมานานนับ 2 ปี

นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ แห่งญี่ปุ่น ประกาศรัฐบาลญี่ปุ่นจะเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 98 ประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 แต่ยังคงมีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ที่มีกำหนดตารางการท่องเที่ยว และมีมัคคุเทศก์ หรือไกด์คอยควบคุมแผนการท่องเที่ยว หลังจากญี่ปุ่นได้ปิดประเทศมานานนับ 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก

นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับต่ำ ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 มาแล้ว 3 เข็มแล้ว ก็จะได้รับการยกเว้นในการตรวจหาเชื้อและไม่ต้องกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 หลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นได้เริ่มทดสอบอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ ในลักษณะแบบกรุ๊ปทัวร์เล็กๆ จาก 4 ประเทศเท่านั้น คือ ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ไทย และสหรัฐอเมริกา จำนวนแค่เพียง 50 คน โดยได้วีซ่าพิเศษเข้าญี่ปุ่น ไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยว โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะยุติการทดสอบนี้ในปลายเดือนพฤษภาคม

นายกรัฐมนตรีคิชิดะ กล่าวว่า ในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังเฝ้าดูสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะค่อยๆ รับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจนมาถึงระดับเดียวกันกับก่อนเกิดโควิด-19 ระบาด

ภายหลังรัฐบาลญี่ปุ่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่ใช้มาตรการป้องกันโควิดที่เข้มงวดเกินไป ทำให้ตั้งแต่ต้นปีนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด และปัจจุบัน ได้อนุญาตให้ประชาชน ซึ่งรวมถึง ชาวญี่ปุ่น นักศึกษาต่างชาติและผู้เดินทางที่เป็นนักธุรกิจบางคนเข้าญี่ปุ่น ในอัตรา 10,000 คนต่อวัน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นสองเท่า อยู่ที่ 20,000 คนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาแบบกรุ๊ปทัวร์ด้วย

สัปดาห์นี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ขอร้องให้ประชาชนสวมแมสก์ หรือหน้ากากอนามัย ขณะเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ในโรงพยาบาล และสถานที่สาธารณะอื่นๆ โดยได้อนุญาตให้ประชาชนสามารถถอดแมสก์ได้เมื่ออยู่ในสถานที่กลางแจ้ง ไม่มีคนอื่นๆ อยู่รอบๆ หรือพูดคุยกับคนอื่น

ที่มา : BBC,  VOA