ข่าวจริง ญี่ปุ่นเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก 4 ชาติ รวมประเทศไทย สำหรับผู้ฉีดวัคซีนตามกำหนด 3 เข็ม เริ่มปลายเดือน พ.ค. นี้

วันที่ 25 พ.ค. 2565 แฟนเพจ Anti-Fake News Center Thailand โพสต์ข้อความ ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องญี่ปุ่นเปิดรับนักท่องเที่ยว 4 ชาติ รวมถึงประเทศไทย สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เริ่มปลายเดือน พ.ค. นี้

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ญี่ปุ่นจะดำเนินโครงการทดลองให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กที่เดินทางแบบ package tour สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ในเดือน พ.ค. 2565 โดยมีไทยอยู่ใน 4 ประเทศแรกของโครงการทดลอง ได้แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และไทย

โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น จะต้องได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ตามข้อกำหนดของรัฐบาลญี่ปุ่น คือ

หน่วยงานการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น Japan Tourism Agency อยู่ระหว่างการเตรียมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความเห็นชอบจากท้องถิ่นและจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งหลังจากนี้ Japan Tourism Agency จะดำเนินการศึกษาผลการดำเนินโครงการทดลองฯ ในเบื้องต้น เพื่อพิจารณาว่า ญี่ปุ่นจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร 02-2035000.